Partnerzy

Technika – co to jest?

Technika – co to jest?

W ogólnym znaczeniu technika jest umiejętnością i czynnością wchodzącą w zakres działalności ludzkiej, która jest związana z wytwarzaniem wszystkich dóbr materialnych i posługiwania się nimi. Podziału samej techniki można dokonać biorąc pod uwagę jej zastosowanie. Przykładem może być technika budowlana, górnicza, rolnicza. Technika jest ściśle związana z produkcją. Z czasem kiedy technika rozwinęła się to jej wiedza o sposobie wytwarzania została nazywana technologia. Wiedza zaś i działalność badawcza techniki należy do nauki technicznej. W innym znaczeniu technika jest umiejętnością lub sposobem wykonywania określonych czynności pozwalających na opanowanie kunsztu w danej dziedzinie, jak sport czy rzemiosło.

Z techniką związane są dyscypliny takie jak akustyka, architektura, atomistyka, urbanistyka, automatyka i robotyka, maszynoznawstwo, biocybernetyka, inżynieria biomedyczna, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, radiolokacja, energetyka, geodezja, kartografia, górnictwo, informatyka, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiskowa, inżynieria materiałowa, materiałoznawstwo, maszynoznawstwo, mechanika, motoryzacja, metalurgia, poligrafia, pożarnictwo, telekomunikacja, radiotechnika, transport, kolejnictwo, włókiennictwo i lotnictwo.

Podobne artykuły

Rodzaje audycji radiowych
Wiele osób twierdzi, że radio to przeżytek, który zostanie wyparty przez Internet oraz...
Odchudzanie a nasze zdrowie
Chociaż coraz więcej osób puszystych decyduje się na odchudzanie, to nie zawsze jest to dla n...
Gry wojenne – Medal of Honor
Na naszym rynku można znaleźć bardzo wiele gier komputerowych związanych z tematyką wojenną. Przykła...
Ustawowe rodzaje rachunków prowadzonych przez banki
Akt normatywny, jakim jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe, dzieli w artykule 49 r...