Partnerzy

Ustawowe rodzaje rachunków prowadzonych przez banki

Ustawowe rodzaje rachunków prowadzonych przez banki

Akt normatywny, jakim jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe, dzieli w artykule 49 rachunki na poszczególne kategorie. Rozróżnia po pierwsze rachunki rozliczeniowe, w tym rachunek bieżący i rachunek pomocniczy, po drugie rachunek lokaty terminowej, po trzecie rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych i po czwarte rachunek powierniczy. Osoby fizycznie nie prowadzące działalności gospodarczej mogą posiadać wyłącznie rachunki zaliczone do trzeciej grupy.

Pozostałe grupy rachunków mogą być prowadzone wyłącznie na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (jeżeli posiadają zdolność prawną), a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, w tym przedsiębiorców. Natomiast wszelkie rozliczenia pieniężne, w przypadku gdy co najmniej jedna jego strona posiada konto w banku, dokonywane są dla wszystkich rodzajów rachunków albo jako gotówkowe, lub też bezgotówkowe. Służą temu dwa podstawowe nośniki danych, a mianowicie nośniki papierowe oraz informatyczne.

Podobne artykuły

Technika – co to jest?
W ogólnym znaczeniu technika jest umiejętnością i czynnością wchodzącą w zakres działalności ...
Gry wojenne – Medal of Honor
Na naszym rynku można znaleźć bardzo wiele gier komputerowych związanych z tematyką wojenną. Przykła...
Rodzaje audycji radiowych
Wiele osób twierdzi, że radio to przeżytek, który zostanie wyparty przez Internet oraz...
Odchudzanie a nasze zdrowie
Chociaż coraz więcej osób puszystych decyduje się na odchudzanie, to nie zawsze jest to dla n...